Kalamaja Päevad on apoliitiline ja alkoholivaba kogukonna perefestival, mille korraldavad kogukonna liikmed, et luua ja hoida häid suhteid, et olla kursis, kes, millega tegeleb, et tugevdada kogukonnatunnet ja muuta asum veelgi turvalisemaks elu- ja töökeskkonnaks.

Kalamaja päevade kodukord

Kalamaja Päevad on kujunenud klubilisest ettevõtmisest kogukondlikuks iga-aastaseks oodatud suursündmuseks, mis pakub kõigile asumi elanikele vanusest, haridusest ja soost sõltumata midagi huvitavat ja haaravat, kaasab paljusid piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid, asutusi ja seltse ning kõnetab kui mitte kõiki, siis suuremat osa asumi elanikest.

Kalamaja tänavatel toimub just see, mis kogukond ise välja pakub. Liigume tagasi juurte juurde – “Ise teeme ja ise naudime!”, “Ise ilu tegijad!” ja suurt välist organiseerimist ei korralda. Kalamaja päevade meeskond koordineerib tegevusi andes kogukonnale seaduste ja eetika piires vabad käed loovuse väljendamiseks! 

Tavapäraselt on sündmuse ajal toimunud huvitav kultuuriprogramm. Sagimist on olnud vabaõhulaval ja vabaõhulaadal. Alates aastast 2024 jätame ära suure laada, kuid palju põnevat toimub Kalamaja Päevade sünnikohas Teoteatris. Selle kõrval asuval Kalma haljakul saab nautida asumi elanike laata Kalamaja Krempel, avatud on Lapselt Lapsele Lelulaat, ergutame eakaid osalema memme-taadi alal ja kutsume lapsi mängumaale.

Õhtul koguneb asumi rahvas traditsioonilisele pikalauapeole – ise söögi kaasa toob, ise sööb ja ise joob!

Festivali keskuseks on Kalamaja muuseum, kogu asumi alal toimuvad erinevad sündmused, kontserdid, töötoad jms. Kalamaja muuseum, Kalamaja põhikool, kohalik Kalju kogudus, Kalamaja oma teater Teoteater jt üllatavad erinevate hariduslike ja meelelahutuslike tegevustega. Kogu info leiab festivali programmist. 

Avatud on Kalamaja hoovid – hoovikohvikud, hoovilaadad ja tänavatäika. Selline kogukondlik hoovist-hoovi ja külast-külla kulgemine lähendab inimesi, annab võimaluse kiigata naabri juurde, rääkida paar sõna juttu ning seeläbi tugevdada inimestevahelisi suhteid ning kogukondlikku läbisaamist.

Populaarsest Laste Rahvajooksust võtab üldjuhul osa üle 600 kuni 12 aastase lapse! 

Kalamaja Päevad toimuvad koostöös Põhja-Tallinna linnaosavalitsusega, Kalamaja Muuseumi, Kalamaja raamatukogu, Kalamaja Põhikooli, Teoteatri, Arsenali keskuse, Balti-Jaama turu ja paljude teiste asutustega.

Kalamaja päevade erinevad sündmused ei ole suunatud ainult Kalamaja elanikele – oodatud on kõik!

Loe ka sellest, kuidas Kalamaja päevad algasid!

Kohtumiseni!