Kalamaja Päevad on kujunenud klubilisest ettevõtmisest kogukondlikuks iga-aastaseks oodatud suursündmuseks, mis pakub kõigile asumi elanikele vanusest, haridusest ja soost sõltumata midagi huvitavat ja haaravat, kaasab paljusid piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid ja seltse ning kõnetab kui mitte kõiki, siis suuremat osa asumi elanikest.

Salme kultuurikeskuse ümbruses toimub kahel päeval huvitav kultuuriprogramm. Vabaõhulava, vabaõhulaat ja pika laua õhtusöök. See ala on ka festivali keskuseks, kus asub infotelk ning peamised kohtumispunktid. Jätkuvalt toimuvad erinevad üritused, kontserdid, töötoad jms terve asumi territooriumil. Laste spordivõistlused leiavad aset Kalamaja põhikooli spordiväljakul.

Populaarsed hoovikohvikud avanevad asumi elanikele festivali teisel päeval. Taoline kogukondlik hoovist-hoovi ja külast-külla kulgemine lähendab inimesi, annab võimaluse kiigata naabri juurde, rääkida paar sõna juttu ning seeläbi tugevdada inimestevahelisi suhteid ning kogukondlikku läbisaamist. Kindlasti soovime pakkuda põnevat ajaviitmist ka Kalamaja seenioridele ning noortele. Viimastele soovime sel aastal senisest rohkem midagi täitsa „oma“ pakkuda, sest seni on just kooliealised noored olnud need, kellele eraldi pole meie programm palju tegevusi pakkunud.

Kalamaja Päevad toimuvad koostöös Põhja-Tallinna linnaosavalitsusega, Kalamaja Muuseumi, Kalamaja raamatukogu, Kalamaja Põhikooli, Salme Kultuurikeskuse ja paljude teiste asutustega.

Kõik Kalamaja päevade üritused on suunatud mitte ainult Kalamaja elanikele – oodatud on kõik!