KALAMAJA

AVATUD HOOVID

Pühapäeval on Kalamaja Avatud Hoovide päev!

Külalisi ootavad nii hoovikohvikuid, hoovilaadad kui tänavatäika!

Kalamaja hoovide uksed avanevad

pühapäeval 19. mail 11.00 ja on avatud kuni 16.00

Kalamaja Avatud Hoovide kaart ja nimekiri

Hoovikohvik ja hoovilaat on eraterritooriumil loodud ajutine ettevõtmine. Kohvikus pakutakse kodus või kohapeal valmistatud sööki, jooki ja meelelahutust. Hoovilaadal toimub oma (kasutatud) asjade müük. Avatud hoovi inventari ja elektrivajaduse tagab kohviku või laada korraldaja. Hoovi väljarentimine äriliseks tegevuseks on lubatud vaid Kalamaja Päevade korraldusmeeskonna kooskõlastusega

Registreerimisinfo ja –tingimused
– Oma hoovi registreerimiseks täida palun enne 1.mai 2024 ankeet ja kanna sümboolne tasu alates 30€ kontole Tänavafestival MTÜ, EE507700771001535065. Selgitus “Hoovikohvik või hoovilaat (vali üks), NIMETUS ja AADRESS” (sama, mille kirjutasid ankeeti)
– Kogukonnas suurema osakaaluga ettevõtetelt ootame suuremat panust, et toetada teisi ja pakkuda tasuta osalemist lastele jms

Tea, et juba väljastatud arved kuuluvad tasumisele ja osalustasu ei tagastata – meeskond sh raamatupidamine on Sinu osalemise jaoks juba hulka tööd ära teinud, austa nende aega ja mõni teine inimene on kohast ilma jäänud! Kui saad oma koha teisele kalamajakale anda (mitte hiljem, kui 1 nädal enne sündmust), siis saad seda teha meie kinnituskirja alusel. Täname mõistva suhtumise eest!

– Registreerimistasu eest organiseerivad korraldajad kauplemiseks vajalikud load, kannavad hoovi kaardile ja toetavad turundamist. Lisaks saad laenutada Hoovikohvikute lippe (100cm x 165cm) Kõik muud kokkulepped tee palun asumi elanike ja asutustega ise ja kinnita meiega
– Tule võta müügiluba ja kohvikulipp 18 mail Kalamaja Muuseumi eest infotelgist ja tagasta see Kalamaja muuseumi infolauda koos aasdressiga allkirja vastu 22. mail või hiljemalt 23. mail kell 12.00 – 17.00. Müügiluba tuleb hoida hoovis nähtaval kohal
– Alkoholi müük, pürotehnika kasutamine, õhupallide jagamine ja ühekordsed nõud on keelatud. Loe juhendit
– Elektriühendust meie ei paku. Kui teed omad kokkulepped, siis elektriühenduse kasutamisel kaitse maapinnale ajutiselt paigaldatud elektrikaablid vigastuste eest
– Lahtist tuld kasutada ei tohi va toitlustuseks vajalik grill jms. Tule kasutamisel peab kohapeal olema vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti ja tagatud juurdepääs tuletõrjekappidele ja tulekustutusvahenditele
– Hoovis muusika mängimisel esita korraldajale seadusest tulenev aruanne ja arvesta ümbruskonna elanikega
– Palun hoia puhtust ja korda, kohustuslik on prügi sorteerimine! Peale hoovi sulgemist vaata, et lisaks hoovile oleks puhas ka majaesine tänav

– Oma maja juures tänaval võid müüa, kui jääd kinnistu piiridesse ja/ või ei takista jalakäijate liiklemist kõnniteel! Teid me ei sulge
– Kahe ja enam korteriga elumajades kooskõlasta Kalamaja Päevadest osavõtt kõikide majaelanikega! Kaasa, toeta, tee koostööd!

– Pühapäeval 19. mail, 2024 on kauplemine Kalamaja piirkonnas (sh väljaspool registreeritud hoovikohvikuid) lubatud eeldusel, et tegevus on registreeritud, 30€ on tasutud ja Sul on korraldajate poolt väljastatud müügiluba (va oma asukohas alaliselt tegutsevad ja müügiluba omavad ettevõtjad)
– Tingimuste täitmist kontrollib Tallinna Munitsipaalpolitsei ja Kalamaja Päevade korraldusmeeskond.

>> SOOVIN KALAMAJA PÄEVADE RAAMES AVADA OMA HOOVI<<
Täidan registreerimisankeedi