HOOVIKOHVIKUD

Pühapäeval toimuvad juba traditsiooniks saanud Kalamaja Päevade Hoovikohvikud. 

Hoovikohvikute päev on pühapäev 19. mai 2019 kell 11-17.

Hoovikohvik on eraterritooriumil loodud ajutine ettevõtmine, kasutades selleks oma kodus või kohapeal valmistatud sööki või jooki. Hoovikohviku invetar ja elektrivajadus on hoovikohviku korraldaja muretseda. Hoovi väljarentimine äriliseks tegevuseks ei ole lubatud, ilma korraldaja nõusolekuta. 

Registreerimisinfo ja –tingimused:
– Registreerimine lõppeb 14.mail 2019.
– Hoovikohviku registreerimistasu on 18 eurot, see tuleb tasuda Tänavafestival MTÜ arvelduskontole konto nr EE507700771001535065. Palun märgi selgitusse: „Hoovikohvik NIMI ja AADRESS, mille kirjutasid ka registreerimisankeeti.
– Registreerimistasu eest organiseerivad korraldajad kauplemiseks vajalikud load ja kannavad kohviku kaardile.
– Tasu maksmise järgselt väljastab korraldaja registreerunud kohvikule nummerdatud müügiloa 18.mail festivali infotelgis. Müügiluba tuleb paigaldada hoovikohvikus nähtavale kohal;
– Pühapäeval 19. mail, 2019 on kauplemine Kalamaja piirkonnas (sh väljaspool registreeritud hoovikohvikuid) lubatud vaid eelnevalt registreerides ja korraldajate poolt väljastatud müügiloa alusel (v.a oma asukohas alaliselt tegutsevad ja müügiluba omavad ettevõtjad);
– Hoovikohviku korraldamiseks laenutab korraldaja suuruses 100cm*165cm Hoovikohvikute lippe.
– Alkoholi müük festivali Kalamaja Päevad 2019 raames ei ole lubatud.
– Elektriühenduse kasutamisel tuleb maapinnale paigaldatud ajutised elektrikaablid kaitsta mehaaniliste vigastuste eest;
– Lahtise tule kasutamine on keelatud v.a toitlustuseks vajalik grill jms.
– Toitlustamiseks vajaliku tule kasutamisel peab olema koha peal vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti;
– Juurdepääs tuletõrjekappidele jm tulekustutusvahenditele peab olema tagatud;
– Pürotehnika kasutamine on keelatud;
– Muusika esitamisega on hoovikohvikud kohustatud esitama korraldajale seadusest tuleneva aruande ja arvestama teiste kohalike elanikega;
– Palun hoia puhtust ja korda ning peale kohviku sulgemist vaata, et lisaks hoovile oleks puhas ka majaesine tänav.
– Kahe ja enam korteriga elumajades tuleks hoovikohviku päevast osavõtt läbi arutada kõikide majaelanikega.
– Tingimuste täitmist kontrollib Tallinna Munitsipaalpolitsei ja Kalamaja Päevade korraldusmeeskond.

>> SOOVIN AVAD OMA HOOVIKOHVIKU
KALAMAJA PÄEVADE RAAMES <<<

Täidan registreerimisankeedi

Küsimuste korral vastab hoovikohvikute projektijuht, Marielle.
E-post: hoovikohvikud@kalamajapaevad.ee, telefon 53 009 630