HOOVIKOHVIKUD

Pühapäeval toimuvad juba traditsiooniks saanud Kalamaja Päevade Hoovikohvikud. 

Hoovikohvikute päev on pühapäev 21. mai 2017 kell 11-17.


Lae alla LiveTeam rakendus
PartnerPartner

Lae alla pdf fail Kalamaja päevade hoovikohvikute ja programmiga siit.

Infomaterjal hoovikohvikupidajatele:

Hoovikohvik on era territooriumil loodud ajutine ettevõtmine kasutades selleks oma kodus või kohapeal valmistatud sööki või jooki. Hoovikohviku invertar ja elektrivajadus on hoovikohviku korraldaja muretseda. Hoovi välja rentimine äriliseks tegevuseks ei ole lubatud, ilma korraldaja nõusolekuta.

Registreerimisinfo ja –tingimused:
– Registreerimine lõppeb 14.mail 2017.
– Hoovikohviku registreerimistasu on 15 eurot, see tuleb tasuda Tänavafestival MTÜ arvelduskontole konto nr EE507700771001535065. Palun märgi selgitusse: „Hoovikohvik NIMI ja AADRESS, mille kirjutasid ka registreerimisankeeti.
– Registreerimistasu eest organiseerivad korraldajad kauplemiseks vajalikud load ja kannavad kohviku kaardile.
– Tasu maksmise järgselt väljastab korraldaja registreerunud kohvikule nummerdatud müügiloa 20.mail festivali infotelgis. Müügiluba tuleb paigaldada hoovikohvikus nähtavale kohal;
– Pühapäeval 21. mail, 2017 on kauplemine Kalamaja piirkonnas (sh väljaspool registreeritud hoovikohvikuid) lubatud vaid eelnevalt registreerides ja korraldajate poolt väljastatud müügiloa alusel (v.a oma asukohas alaliselt tegutsevad ja müügiluba omavad ettevõtjad);
– Alkoholi müük festivali Kalamaja Päevad 2017 raames ei ole lubatud.
– Elektriühenduse kasutamisel tuleb maapinnale paigaldatud ajutised elektrikaablid kaitsta mehaaniliste vigastuste eest;
– Lahtise tule kasutamine on keelatud v.a toitlustuseks vajalik grill jms.
– Toitlustamiseks vajaliku tule kasutamisel peab olema koha peal vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti;
– Juurdepääs tuletõrjekappidele jm tulekustutusvahenditele peab olema tagatud;
– Pürotehnika kasutamine on keelatud;
– Muusika esitamisega on hoovikohvikud kohustatud esitama korraldajale seadusest tuleneva aruande ja arvestama teiste kohalike elanikega;
– Palun hoia puhtust ja korda ning peale kohviku sulgemist vaata, et lisaks hoovile oleks puhas ka majaesine tänav.
– Kahe ja enam korteriga elumajades tuleks hoovikohviku päevast osavõtt läbi arutada kõikide majaelanikega.
– Tingimuste täitmist kontrollib Tallinna Munitsipaalpolitsei ja Kalamaja Päevade korraldusmeeskond.

Küsimuste korral vastab hoovikohvikute projektijuht,
Marielle. E-post: hoovikohvikud@kalamajapaevad.ee, telefon 53 009 630